Nkom søker seksjonssjef – IT

Vår nye leder får ansvar for å lede seksjon for IT, som er svært sentral i å gjøre oss enda mer relevante og fremoverlente.

Vi har  tatt et betydelig løft i egen teknologi og infrastruktur, mot moderne, fremtidsrettede og skybaserte løsninger – der AI og Data Science blir viktige fokusområder.

Over: Kort video om den attraktive posisjonen

Vår nye leder overtar etter nåværende, som har fått nye oppgaver.

Du får videreutvikle et godt grunnlag og sørge for at vi leverer på vårt viktige samfunnsoppdrag. Sentralt er også ansvaret for teamet innen tjenesteutvikling som legger til rette for gode teknologiske rammebetingelser og best mulig tjenester internt og utad.

I tillegg blir du en sentral i det høyaktuelle samfunnsoppdraget som handler om å bygge den digitale fremtiden i Norge.

Vi byr på gode muligheter for påvirkning og utvikling, og ser frem til å få deg med på et lag som er opptatt av sikker og effektiv kommunikasjon i Norge.

Nkom er en viktig pådriver for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon for mennesker og samfunn.