Brede nettverk og lang erfaring gir vi deg optimale styrekandidater

Nye regler om kjønnsbalanse er innført og tusenvis av virksomheter i Norge må rekruttere nye styremedlemmer

Bedrifter som ikke oppfyller nye krav, kan bli tvangsoppløst – og det er mange gode grunner til å starte rekruttering av nye styremedlemmer nå

Betydelig potensiale

Paradoksalt nok, så legges det ofte større ressurser i å ansette administrerende leder for virksomheten – enn leder for styret.

Det finnes en rekke eksempler på at folk i styret har veldig nære relasjoner, for eksempel fra samme klubb, menighet eller liknende. Det behøver ikke å være negativt, men det er langt fra tilstrekkelig.

Ansvar krever profesjonalitet

Styret skal blant annet sette mål, organisere arbeidet og utøve kontroll.

Se også: Nye regler om kjønnsbalanse fra 2024

Gode muligheter

Ansvarlige eiere sikrer et optimalt styre.

SelectionPartner tilfører nyttige verdier ved å fremskaffe egnede styrekandidater via gode nettverk og velfylt styrebase.

I tillegg kommer omfattende nettverk og solide prosesser som sikrer optimal tilgang på nye representanter.

Kontakt oss for en hyggelig styre-prat.