Relevant Law in English

Viktig informasjon til søkere på offentlig stilling.

Offentlighetsloven gjelder i den aktuelle rekrutteringsprosessen. 

Vår oppdragsgiver er inkluderende og ønsker mangfold – og alle kvalifiserte kandidater bør søke, uansett bakgrunn. Alle søkere kan be om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Arbeidsgiver kan likevel beslutte at kandidatnavnet skal offentliggjøres.

Ønske om unntak fra offentlighet velges slik (se pil):

Hvis ønsket om unntak ikke innvilges, så varsles personen via mail. Det gis da mulighet til å trekke sin søknad. Søknader som unntas eller trekkes før søkerliste er offentliggjort blir ikke med på offentlig søkerliste.

Momenter som kan tale for unntak fra offentlighet:

  • Søkers behov for at det ikke blir kjent at man har søkt ny stilling.
  • Offentliggjøringens medvirkning til konkrete skader eller ulemper.
  • Om søker er selvstendig næringsdrivende eller bedriftsleder.

Jo mer ansvar, desto strengere krav stilles til offentlighet.

Annet

Kvalifiserte kandidater bør søke uavhengig av sin bakgrunn. Når man søker stilling via SelectionPartner, så samtykker man i personvern.

Om samme arbeidsgiver har flere annonserte stillinger via SelectionPartner, så må man eventuelt levere en søknad for hver annonserte stilling.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill til innholdet på denne siden.

Denne siden ble sist oppdatert 04.03.2022