Viktig kandidatinformasjon – offentlig rekrutteringsprosess

Offentlighetsloven kommer til anvendelse i den aktuelle rekrutteringsprosessen, der alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uansett bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Arbeidsgiver kan likevel beslutte at kandidatnavnet skal offentliggjøres.

Ved ønske om unntak fra offentlighet  dette velges og begrunnes via elektronisk søknad, se beskrivelse fra vårt system:

unntak_wc

Om unntaksønsket ikke innvilges, vil søker bli varslet via oppgitt mail, med påfølgende mulighet til å trekke sin søknad. Søknader som unntas eller trekkes før offentlig søkerliste produseres, blir ikke offentliggjort.

Momenter som kan tale for unntak fra offentlighet

  • Søkers behov for at det ikke blir kjent at vedkommende har søkt ny stilling
  • Særskilte omstendigheter med påvisning av at innsyn vil kunne føre til konkrete skader eller ulemper.
  • Negative konsekvenser vil ofte være størst for selvstendig næringsdrivende eller bedriftsledere.

Jo mer ansvar som er knyttet til stillingen, jo strengere krav stilles til offentlighet. Søkere som har ønske om unntak bør se på nevnte momenter, være så konkrete som mulig i eventuell søknad om unntak og registrere CV på strukturert måte.

Annet
Man kan trekke sin søknad når som helst. Samtidig er sletting av personinformasjon underlagt offentlige regler. Det betyr eksempelvis at kandidaten forblir på liste som allerede er offentliggjort også etter trukket søknad/samtykke.

Når man søker stillingen, så samtykkes det i regler om personvern.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Denne siden er senest oppdatert 08.04.2019.