Relevant Law in English

Viktig informasjon til søkere på offentlig stilling

  • Offentlighetsloven med tilhørende regler gjelder i denne rekrutteringsprosessen
  • Alle søkere kan dermed bli offentliggjort
  • Det er mulig å søke unntak fra offentlig søkerliste
  • Arbeidsgiver kan likevel beslutte å offentliggjøre kandidatnavn

Om stillingen søkes via Webcruiter søknad om unntak fra offentlighet velges spesifikt, illustrert som følger:

Over: Illustrasjon fra Webcruiter

Om stillingen søkes utenom Webcruiter må også søknad om unntak velges spesifikt.

Hvis ønsket om unntak ikke innvilges, så varsles søkeren via mail. Det gis da tidsbegrenset mulighet til å trekke sin søknad.

Søknader som er bekreftet unntatt eller trukket før søkerlisten er offentliggjort blir ikke med på offentlig liste.

Tips til formulering av søknad om unntak fra offentlighet

  • Beskriv ditt behov for at det ikke blir kjent at du har søkt ny stilling
  • Offentliggjøringens medvirkning til konkrete skader eller ulemper
  • Oppgi om du har et særlig ansvar, eksempelvis som selvstendig næringsdrivende eller bedriftsleder

Annet

  • Når man søker stilling via SelectionPartner, så samtykker man i personvern
  • Om vi annonserer flere stillinger fra samme offentlige arbeidsgiver, må man eventuelt søke hver stilling separat
  • Søknader mottatt etter søknadsfrist kan avvises

Vår oppdragsgiver er inkluderende, ønsker mangfold og ber alle kvalifiserte kandidater om å søke, uansett bakgrunn.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill 

Denne siden ble sist oppdatert 04.11.2023