Seriøse aktører tar vare på folk – også de overtallige

Profesjonelle skilsmisser styrker arbeidsgiveres omdømme.

SelectionPartner gir overtallige solid grunnlag for å komme seg videre.

Nytteverdier tilføres via:

• Innhold i og kommunikasjon av slagkraftig CV.
• Innsikt i motivasjonelle og personlige styrker.
• Intervjutrening.

Slagkraftig CV

Hodejegerne i SelectionPartner har lest mange tusen CVer – og vet hva arbeidsgiverne ser etter.

Sammen med den overtallige går vi gjennom personens CV og gjør den bedre. Vi ser også på hvilke kanaler som er mest effektive. Dette øker sjansen for å komme på intervju.

Motivasjonelle og personlige styrker

Når man blir overtallig, så påvirkes motivasjon og eget selvbilde i negativ retning.

Vi gjør noe med den krevende situasjonen.

Via gode samtaler og konstruktiv arbeidspsykologisk profilering blir vedkommende bevisst på sine positive sider – og mer klar over hva han eller hun motiveres av i arbeidslivet.

Intervju

Først og fremst handler det om å bli invitert til intervju. Vi deler egne og omfattende erfaringer om hva som skal til for å komme dit.

Vi gir også konkrete råd og gode tips til hvordan man lykkes i intervjusituasjonen – slik at kandidaten kommer et langt og viktig skritt videre

Ryddig skilsmisse – viktig for begge partner

SelectionPartner er oftest med når nye ledere ansettes, men vi stiller også opp når det blåser motvind for arbeidsgiverne. Erfaringen er at folk som går gjennom nevnte program kommer seg raskere og bedre videre.

– I tillegg er deres tidligere arbeidsgiver fornøyd når den jobbmessige skilsmissen er gjnnomført på ryddig vis, sier Frank Amundlien i SelectionPartner.

Ta gjerne fortrolig kontakt for mer informasjon.

Grafikk: SelectionPartner, unsplash.com og freedigitalphotos.net