Aktiv styring og selskapsledelse innen bærekraft og mangfold

Den nye lederstillingen skal styrke og videreutvikle vårt viktige ESG-fokus. Rollen blir særlig viktig i forhold til å påvirke og involvere folk langs veien mot en kultur preget av sunne verdier, diversitet og bærekraftige holdninger.

Via forankring av våre ESG-mål har vi som ambisjon å vise bærekraft og mangfold gjennom ansvarlig eierstyring og sunn selskapsledelse.

Stillingen vil stake ut videre kurs og operasjonalisere ESG-målene i vår globale organisasjon.

Vi ser etter en samarbeidsorientert, kompetent og stødig leder, som evner å påvirke sentrale ledere i Siem Offshore.

Vi tilbyr gode betingelser og varierte utfordringer med globalt perspektiv. Stillingen blir sentral ved vårt hovedkontor i Norge, med nær kontakt med våre kontorer i Australia, Brasil og Canada.

Ta gjerne kontakt med hodejegerne i SelectionPartner for en fortrolig og hyggelig prat om stillingen.

ESG | Environmental, Social & Governance