Rekrutteringsprosessens hovedmål

Det ene målet er å bidra til at optimal leder ansettes. Det andre handler om å styrke oppdragsgivers omdømme.

I hver prosess er vi i kontakt med et stort antall mennesker. Bare en får tilbud om stillingen, mens alle involverte kandidater skal oppleve profesjonell og kompetent behandling.

PS_TestbrukPS_Rekruttering

Vi har designet en rekrutteringsprosess som bygger opp under de nevnte målene.

Prosessens hovedelementer

Rekr_prosess_3_hovedelementer

Kravspesifisering

Første del av rekrutteringsprosessen er selve grunnlaget for de påfølgende fasene. Fasen handler om å kartlegge og forstå oppdragsgivers mål og forventninger.

I tett samarbeid legges opp til en prosessorientert jobbanalyse med hovedfokus på mål, lederatferd og kompetanser.

Kandidatattraksjon

Hovedmålet her er å tiltrekke kandidater som har etterspurte kompetanser innen følgende dimensjoner:

Kompetansemodell NOR

Attraksjonen gjøres via målrettede stillingsannonser i relevante kanaler. Videre gjennomføres skreddersydde søk i egen lederbase.

I tillegg fokuseres omfattende nettverk og proaktiv bruk av Search og Headhunting.

SelectionPartner er spesialiserte innen lederrekruttering. Det gir stor frihet til å hente kandidater, til fordel for våre oppdragsgivere.

Utvelgelse

En vellykket utvelgelse krever aktiv identifisering av de mest relevante kandidatene. Kombinert med etisk bruk av treffsikre verktøy og rekrutteringskompetanse på nasjonalt toppnivå, bidrar vi med godt grunnlag for trygge ansettelser.

Rekr_prosess_trakt

Kvalitetssikringen involverer strukturerte metoder, som bl.a. arbeidspsykologisk profilering, referansekontroll, dokument- og bakgrunnssjekk.

De mest involverte kandidatene nedlegger et omfattende arbeid. De som ikke når frem i første omgang, møter vi gjerne i andre prosesser. Alle som søker via våre stillingsannonser er sikret minst to tilbakemeldinger underveis.

Etter ansettelse, følges oppdragsgiver og kandidat opp for å sikre at partenes opprinnelige forventninger innfris optimalt.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller gode rekrutteringsråd.  

Foto (øverst): Terje Sollie, Engage kommunikasjon.