Kvalitetssikret utvelgelse

Begge_Ligg

Vi sikrer utvelgelsen med omfattende ekspertise.

Når arbeidsgiver har annonsert en stilling, står utvelgelsen for tur.

Det er viktig å velge rett person, men det krever kompetanse og kapasitet. De fleste arbeidsgivere har sin kjernekompetanse innen andre felt enn rekruttering og mange har vært vitne til feilansettelser eller omdømmesvekkende medieomtaler.

Typisk utsjekk av finalekandidater:
Arbeidspsykologisk profilering (se nederst)
Referanseintervjuer
Privatøkonomisk kredittsjekk
Vitnemålskontroll
Bakgrunnssjekk

Assessmentmetodene avdekker lederkompetanser (figur under) som vanskelig lar seg belyse med enkle metoder.

Kompetansemodell NOR

Arbeidspsykologisk profilering
I 2016 gjennomførte vi en undersøkelse, som viser at de fleste ledere ser på tester som relevante i rekrutteringssammenheng:

Testrelevans

Forskning viser at profesjonell anvendelse av tester gir verdifull innsikt i de  nevnte kompetanseområdene.

Kompetanse
Vår rekrutteringskompetanse er på nasjonalt toppnivå. Dette danner solid grunnlag for kvalitetssikrede beslutninger. Sannsynligheten for å ansette ledere som innfrir forventningene øker – og risikoen for fatale feilansettelser reduseres til et minimum.

PS_Rekruttering             PS_Testbruk

Via omfattende kandidatrapporter oppnås verdifull innsikt i hvilken kandidat som er best egnet for stillingen.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om hvordan du kan sikre dine ansettelser.