Vi søker erfarne ledere som er interesserte i og kvalifiserte for interimbaserte lederutfordringer hos våre oppdragsgivere.

Aktuelle oppdragsgivere har oftest behov for prosjekt-/endringsledelse eller dekke opp for ledervakanser i tidsbegrensede perioder.