Våre nettverk på styre- og toppledernivå bidrar til å skaffe kompetente nøkkelressurser til styrer som vil utvikle sin strategiske effektivitet.

En av våre kjernekompetanser er å levere nettverksbaserte og kompetansebaserte rekrutteringsprosesser på toppleder- og styrenivå.

Vennligst klikk 'Søk på stillingen' for å registrere din styreprofil. Når du blir bedt om å skrive søknad, vennligst beskriv din hovedmotivasjon og strategiske kompetanser i forhold til styrearbeid.

Dette er en generell rollebeskrivelse. Vi vil kontakte aktuelle styrekandidater når vi mottar relevante forespørsler om styreoppdrag.