ENGLISH VERSION

Utfordrende lederstilling med fokus på effektiv drift av avanserte og mobile offshore drilling units (MODU)

Målet med den nyopprettede lederrollen er å tilføre kompetanse for å effektivisere våre viktige driftsoperasjoner med to avanserte fartøy. Stillingen vil ha fast tilhold i Kristiansand, med nær kontakt med enhetene - som for tiden opererer utenfor Brasil.

Oppgavene handler om koordinering av ressurser, med fokus på optimal drift og godt samarbeid med nøkkelpersonell knyttet til offshore-aktivitetene. Vi forventer at du leder, utvikler og motiverer om lag 20 dyktige kolleger, der noen ledes direkte og andre indirekte. Vi ser etter en samarbeidsorientert, kompetent og stødig leder, som evner å styre maritime operasjoner fra land.

Vi tilbyr gode betingelser og utfordrende lederoppgaver knyttet til avanserte operasjoner med to av våre aller mest moderne fartøy. Siem Offshore er en anerkjent bransjeaktør i det internasjonale offshore-miljøet. Stillingen er sentral og rapporterer direkte til COO.

Se gjerne mer informasjon om våre Well Intervention Vessels eller video om de to aktuelle fartøyene