Vil du jobbe med driftsforbedringer i en bærekraftig og samfunnsviktig bransje? 

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS søker en relasjonell, tydelig og robust leder for vårt anlegg i Kristiansand. Stillingen får ansvar for ytterligere driftsforbedringer i nært samarbeid med Avfall Sør og ansatte.

Vi tilbyr en variert og utfordrende lederstilling der du vil utgjøre en viktig forskjell. Vi har flotte lokaler, der du vil oppleve gode påvirknings- og utviklingsmuligheter en samfunnsviktig og fremtidsrettet miljøbransje.