Selskapsviktig rolle hos verdensledende aktør

Med overordnet ansvar for selskapets utviklingsmiljø, søker vi en samhandlingsorientert og strategisk leder. I tillegg til å lede og utvikle svært kompetente kollegaer, innebærer rollen ansvar for selskapets globale leveringsevne til sivilt og militært marked. Herunder produktutvikling, markedsoptimalisering og kontinuerlig forbedring av våre prisvinnende produkter. 

Rollen tar del i selskapets toppledelse, og vel så viktig som teknisk kapabilitet, er din strategiske evne til å gripe an et helhetlig utviklingsløp. Herunder evne til å identifisere balanserte løsninger som ivaretar både tekniske og kommersielle hensyn, samt bidrar til optimal samhandling i skjæringspunktet mellom det tekniske og kommersielle miljøet.

Axnes er i sterk vekst, og rollen gir en unik mulighet til å spille en nøkkelrolle i selskapets internasjonale gjennombrudd. Prisvinnende produkter sikrer samarbeid med alle de store internasjonale helikopterprodusentene, og bevilgninger over det amerikanske forsvarsbudsjettet har bidratt til forpliktende samarbeid med amerikansk forsvarsindustri. 

Axnes er et veletablert teknologiselskap med en verdensledende posisjon innen sitt markedsområde. Selskapet har et godt omdømme, representerer et inkluderende kompetansemiljø, har et spesielt godt arbeidsmiljø og har en svært solid og langsiktig eier.