Økonomistyring og ledelse hos betydelig bransjeaktør i vekst

Vår nåværende og dyktige økonomisjef går snart over i pensjonistenes rekker. Vi søker derfor hennes etterfølger. Du vil få overordnet ansvar for alle oppgaver som tilhører økonomifunksjonene i konsernet. Herunder lede budsjettprosesser, samt lede og videreutvikle gode medarbeidere. Det er viktig for oss å ha god økonomisk styring og kontroll. Derfor står ivaretagelse og etterlevelse av regler sentralt - sammen med forutseende utarbeidelse av gode underlag og effektive rutiner. 

Vi byr på varierte utfordringer i en virksomhet i kraftig vekst, som styres fra Sørlandet. Bico har et godt omdømme og et bra arbeidsmiljø. Du kommer til å oppleve gode utviklingsmuligheter både personlig og kompetansemessig. Denne lederstillingen byr på fleksibilitet. Rollen er sentral og kjennetegnes av verdiene under. 

 Raus | Offensiv | Skapende