Profilert lederrolle innenfor folkehelse, idrett og opplevelse 

Til å lede og videreutvikle Aquarama søker vi en samhandlingsorientert og kommersiell leder. Stillingen innebærer ansvar for daglig drift, økonomisk resultat samt forretnings- og attraksjonsutvikling. Sistnevnte vil være et viktig bidrag i den strategiske utviklingen av Aquarama som opplevelse-, folkehelse- og reiselivsdestinasjon.

Aquarama er tuftet på offentlig privat samarbeid (OPS) og er et viktig regionalt senter for folkehelse, idrett og opplevelse. Følgelig vil vår nye leder opprettholde og videreutvikle et tett og gjensidig samarbeid med særlig Kristiansand kommune og etter hvert ny storkommune – herunder styrking av tjenestetilbud, ulike samarbeidsprosjekter og rammebetingelser.

Vi tilbyr en synlig rolle med ansvar for et viktig ressursanlegg for regionens innbyggere, og en attraksjon for turister. Du vil dessuten få store påvirkningsmuligheter på selskapets videre drifts-, attraksjons- og destinasjonsutvikling. Aquarama representerer en betydelig virksomhet, med godt omdømme og solide eiere.