Betydelig teknologiteam i sterk vekst

Til divisjon forretningsutvikling søker vi en arkitekt med genuin interesse for IT-systemarkitektur. Du vil håndtere en kompleks systemportefølje, og i tett samarbeid med teknologiteamet blir rollen sentral i arbeidet med å sikre en fremtidsrettet, fleksibel og standardisert systemarkitektur.

Du vil også være en viktig deltager i bankens teknologiprosjekter, for å sikre at endringer i plattformen blir implementert på en god måte. Følgelig vil du bidra til økt forståelse for hvordan teknologi kan løse forretningssidens behov, og hvordan vi kan effektivisere våre prosesser. I prosjekter med høy kompleksitet blir du dermed en viktig brobygger mellom teknologi, forretning og våre leverandører.

Vi tilbyr varierte og spennende utfordringer i en endrings- og teknologiorientert bransje. Sparebanken Sør er solid, og blant landets største norskeide banker. Med hovedkontor i Kristiansand vil du oppleve nærhet til beslutningstakere og store påvirkningsmuligheter på konsernets teknologiske utvikling.