Bidra i utviklingen av et vekstorientert satsningsområde

Vi søker en samhandlings- og forretningsorientert lagspiller til et av de ledende forretningsjuridiske advokatmiljøene på Sørlandet. Selskapet vil bidra med givende forretningsjuridiske problemstillinger, men forventer at du bidrar til å realisere interne forretningsmuligheter samt innsalg av nye oppdrag.

Vi ønsker en tillitsskapende forretningsadvokat, som skaper merverdi til våre klienters behov for en faglig relevant diskusjonspartner. Rollen er synlig, og vil sammen med øvrige nøkkelpersoner eksponeres mot regionens relevante næringslivsarenaer.

Vi tilbyr en viktig rolle innen et veletablert satsningssområde i sterk vekst. PwC er landets ledende rådgivningsmiljø, og vårt regionale og nasjonale nettverk vil bidra positivt til forretningsområdets vekst og videre utvikling.