Operativ lederstilling i anerkjent bedrift

Vi søker etter en samarbeidsorientert leder som vil sette preg på den største maskinentreprenøren i midtre Agder. Vi søker en daglig leder som kan og vil tilføre lederkompetanse og utgjøre forskjell via systematisk prosjektgjennomføring og støtte prosjekt- og
anleggsledere.

Vi ønsker at du viderefører den gode utviklingen, med fokus på ukompliserte løsninger i nær dialog med ansatte og kunder. Fokus på kontinuerlig forbedring og effektiv prosjektgjennomføring står sentralt for oss.

Den varierte og utfordrende stillingen innebærer overordnet og operativt lederansvar for virksomheten. Herunder prosjektledelse og -koordinering av kompetente og engasjerte medarbeidere. Stillingen har et bredt ansvar, der du får videreutvikle bedriften innen vedlikehold av veier, betongproduksjon, knuseverk og anleggsprosjekter. 

Vi tilbyr en sentral lederstilling med gode påvirkningsmuligheter i en tradisjonsrik virksomhet.