Lederstilling i fremtidsrettet virksomhet
 
Vi søker etter en handlingsorientert leder som kan videreutvikle Miljøfyrtårn som et relevant og effektivt verktøy for å lykkes med bærekraftig omstilling. Stillingen innebærer den daglige ledelsen av avdelingen for miljøfaglig utvikling, og den vi søker vil få både fagansvar og personalansvar for et team av dyktige fagrådgivere.
 
Lederen vil inngå i stiftelsens nasjonale ledergruppe og vil ha en unik posisjon til å påvirke fremtidens Miljøfyrtårn. Stiftelsen opplever kraftig vekst og økt etterspørsel blant norske virksomheter som tar klima- og miljøutfordringene på alvor. Den videre suksessen avhenger av vår evne til å fortsette å utvikle oss som et smart miljøledelsessystem, som gir reell miljøeffekt.
 
Leder av miljøfaglig utvikling vil bli en del av en organisasjon med dyktige og engasjerte kolleger. Dette er en unik sjanse til å være med på å bringe norsk arbeidsliv inn i lavutslippssamfunnet og bidra til en bærekraftig omstilling i norske virksomheter.