Attraktiv lederstilling hos landets ledende elektronikkprodusent

Vi søker etter en innovativ og engasjert leder som påvirker fortsatt effektivisering av våre verdikjeder. Via sunn videreutvikling av fleksible og effektive avdelinger, så ønsker vi optimalisering og strømlinjeformet fremskaffelse av avanserte elektronikkprodukter. Du får overordnet ansvar for logistikkområdet og koordinering av tilhørende aktiviteter med globalt perspektiv.

Den attraktive stillingen som logistikksjef er sentral og rapporterer direkte til administrerende direktør. Vi tilbyr en utfordrende og variert lederrolle med gode utviklingsmuligheter i en toneangivende og internasjonal virksomhet på Sørlandet.

Vi utvikler ny teknologi, har en dynamisk kultur og evner å snu oss raskt. Hos oss kommer du til å oppleve et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø. Vi ønsker at den nye lederen skal være med på å sikre vekst og videreutvikling av markedsposisjon gjennom kunnskap, innsats og forretningsmessig klokskap.

Se gjerne mer informasjon via våre nettsider

Forpliktende | Innovativ | Engasjert