Nasjonalt ansvar med relasjonelt, operasjonelt og rådgivende salgs-/markedsfokus

ROCKWOOL RTI søker en relasjonell og resultatorientert nøkkelperson som får det nasjonale ansvaret for markedsposisjonering og salg av de mest kjente og spesifiserte industrielle isolasjonsløsningene i verden.

Stillingen har ansvar for relasjonsbygging mot tekniske bransjer, som offshore, marine og prosessindustri. Oppgavene handler om forhandlings- og teknisk/rådgivende salgsfokus. Du blir en viktig del av et støttende og kunnskapsrikt team med gode relasjoner mot globale eiere, forhandlere og entreprenører innen hele verdikjeden av beslutningstakere og ledere.

Vi tilbyr en variert og utfordrende rolle med strategisk betydning i vår organisasjon. Din naturlige base blir ved vårt norske hovedkontor i Oslo - kombinert med reiseaktivitet nasjonalt og noe internasjonalt. Stillingen er sentral og bosted er fleksibelt. 

Se gjerne mer informasjon via vår hjemmeside (https://rti.rockwool.com/)