Klyngeledelse med fokus på utvikling av et av Sørlandets viktigste næringsområder

Næringsområdet i og rundt Sørlandsparken er i sterk utvikling, og Sørlandsparken Næringsforening ønsker å styrke sin posisjon ytterligere. Til å lede og utvikle selskapet søker vi en utadvendt og samlende leder. I tillegg til å sikre medlemsmassens interesser og foreningens opplevde aktualitet, får du ansvar for selskapets økonomistyring. Herunder operativ medlemsrekruttering samt ansvar for en proaktiv tilnæring til øvrige inntektsstrømmer. 

Vi tilbyr store påvirkningsmuligheter på den videre utvikling av et av Sørlandets viktigste næringsområder. Rollen byr på varierte oppgaver og en unik mulighet til å bidra til nye konsepter og arrangementer i Sørlandsparken. Rollen er synlig og vil representere Sørlandsparkens interesser ovenfor media, politisk påvirkning og i andre relevante næringslivsfora.