Lederstilling i betydelig og regional film- og kulturvirksomhet

Vi søker en samlende og engasjert daglig leder for de neste fire årene, da åremålet for nåværende leder løper ut 31.10.2020. Stillingen innebærer ansvar for daglig drift og utvikling, med bred kontaktflate lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Daglig leder vil få en sentral rolle i utvidelsen av senterets virkeområde, både som følge av regionreformen og økt nasjonal interesse for filmbransjen og dens talenter.  

Vi i søker en initiativrik leder med stor arbeidskapasitet, som liker å arbeide selvstendig.  Stillingen krever evne til å prioritere og til å arbeide strukturert, samt bygge relasjoner til bransjeaktører og myndigheter, regionalt så vel som nasjonalt.  Kjennskap til bransjen og gode evaluerings- og kommunikasjonsevner er ønskelig.  

Vi byr på en selvstendig stilling med varierte lederutfordringer i et av landets mest anerkjente filmsentre. Filmbransjen er i vekst og endring, noe som medfører utvidet ansvar for virksomheten. Det betyr at vår nye leder får bygge en vital organisasjon i en ny region - i samspill med sentrale aktører og styret.  

 Se gjerne mer informasjon via vår hjemmeside (www.sornorskfilm.no) eller Facebook.