Topplederrolle hos anerkjent teknologiaktør i vekst

Til å lede våre dyktige ansatte og videreutvikle et ledende IoT-teknologimiljø, søker vi en forretningsorientert og samlende leder. Ansvaret innebærer å ta selskapet gjennom vekst, forretningsutvikling og videre kommersialisering. Vi ønsker at du viderefører den gode markedsutviklingen, og setter fokus på robusthet både når det kommer til selskapsstruktur, vekststrategi og forretningsutvikling. Selskapet kan vise til en svært positiv kommersiell utvikling, også i 2020. 

Vi tilbyr en unik mulighet til å sette retning og preg på selskapets videre vekst og utvikling. Topplederrollen er synlig og du vil lede og representere et sterkt fagmiljø. Du vil også oppleve et tett og gjensidig samarbeid med et teknologiorientert og kompetent styre. Selskapet er sertifisert IoT-partner av Telenor, og leverer anerkjente og unike produkter. Meshtech eies av langsiktige, solide og vekstorienterte eiere.