Nyopprettet lederstilling i lønnsom, voksende og internasjonal produksjonsbedrift

Vi søker etter en handlings- og forbedringsorientert leder som vil sette preg på den største virksomheten i KSMV Gruppen. Fokus på god drift, kontinuerlig forbedring og optimal kapasitetsutnyttelse står sentralt.

Stillingen har utvidet lederansvar, der du sammen med flinke kolleger kommer til å fortsette veksten i globale markeder. Den attraktive stillingen byr på varierte utfordrende og gode utviklingsmuligheter i en toneangivende virksomhet med hovedsete på Sørlandet.

 Se gjerne mer informasjon via vår hjemmeside (www.ksmv.no)