Sentral stilling i ledende og innovativ virksomhet med internasjonalt fokus

Til nyopprettet stilling søkes en aktiv og pådrivende medspiller, der målene er vekst gjennom økt fokus på forretningsutvikling og internasjonalisering. Du blir sentral i å utvikle og gjennomføre bedriftens produkt- og markedsstrategi. Med overordnet ansvar vil stillingen utvikle produktporteføljen i tråd med definerte strategier og markedsutvikling i ulike land. Sammen med gode kolleger kommer du også til å sørge for økt produktkompetanse på tvers av landegrenser.

Den attraktive nøkkelstillingen byr på varierte oppgaver, både strategisk og operasjonelt. Stillingen har et internasjonalt perspektiv og base ved vårt nasjonale hovedsete på Sørlandet. I et dyktig team kommer du til å bidra til innovative og fremtidsrettede produkter som vil være attraktive i et internasjonalt marked. Du vil oppleve utfordrende utviklingsmuligheter i en bransjeledende og globalt orientert virksomhet. Rollen er sentral og rapporterer direkte til administrerende direktør.