Markedsorientert toppledelse med fokus på vekst i et fornybart nordisk energimarked

Vi søker en markedsorientert og samlende toppleder til et fremtidsrettet selskap. Meventus bidrar med unik ekspertise i partnerskap med internasjonale industrielle og finansielle aktører, som investerer i vindkraft/etablerer vindmølleparker.

I tillegg til å lede våre ansatte i Norge, Sverige og Danmark, forventes et tydelig bidrag til videreutvikling og gjennomføring av selskapets vekststrategi. Dette innebærer markedsaktivitet og forretningsutvikling med fokus på videreutvikling av tjenestespekter og produktportefølje samt vurdering av vekstmuligheter innen tilstøtende bransjer. Selskapet har i dag 9 ansatte og omsetter for rundt NOK 20 millioner.

Vi tilbyr en synlig rolle i et fornybart nordisk energimarked. Meventus har et internasjonalt markedsavtrykk, og er godt posisjonert med tanke på det grønne skiftet. Selskapet har svært kompetente medarbeidere og et solid og vekstorientert eierskap gjennom Agder Energi Venture. Agder Energi ble nylig kåret til Norges 3.mest innovative virksomhet.