Salgs- og markedsorientert lederrolle hos sentral bransjeaktør

Til å lede selskapets satsning på næringseiendom, søker vi en omgjengelig og forretningsorientert leder. Personen vil ha ansvar for en bærekraftig forvaltning og utvikling av selskapets næringseiendommer. En vesentlig del av arbeidet vil innebære markedsanalyse, proaktivt salgsarbeid, god kundeoppfølging og effektiv kontraktsstyring mot våre partnere. Rollen blir for øvrig sentral i arbeidet med å identifisere og realisere nye forretningsmuligheter.