Gode påvirkningsmuligheter i regionens største tverrfaglige prosjektmiljø

Vårt miljø innen Prosjektledelse & Industri søker en eller to engasjerte og utviklingsorienterte prosjektledere. Du blir involvert i hele verdikjeden, fra ideutvikling til ferdig gjennomførte prosjekter. Dermed gir stillingen rike muligheter til å påvirke prosjektene i deres tidlige fase. Hos oss blir du sentral i flerfaglige team som kjennetegnes av god kommunikasjon internt og eksternt. Vårt solide og lokale fagmiljø, kombinert med tilgang på spisskompetanse og kapasitet gjennom selskapets store fagnettverk, styrker og profesjonaliserer våre prosjektgjennomføringer. 

 I Agder er mer enn 150 medarbeidere involvert i et sterkt fagmiljø. Vi ivaretar rollene som prosjektleder/byggherreombud og byggeleder hos
oppdragsgivere. I tillegg kommer prosjekt- og prosjekteringsledelse i Rambølls prosjekteringsoppdrag. Sammen med gode kolleger i avdelingen blir du engasjert i en rekke spennende byggeprosjekter innen offentlig og privat sektor.

Vi tilbyr gode betingelser, attraktive utfordringer og gode påvirknings- og utviklingsmuligheter. Når det gjelder arbeidssted, så er vi åpne for at du har Arendal eller Kristiansand som base.