Våre nettverk på bidrar til å skaffe kompetente ressurser til styrer som vil utvikle sin strategiske effektivitet.

En av våre kjernekompetanser er å levere nettverksbaserte og kompetansebaserte rekrutteringsprosesser på toppleder- og styrenivå.

Vennligst klikk 'Søk på stillingen' for å registrere din profil i vår styrebase. Når du blir bedt om å skrive søknad, vennligst beskriv din hovedmotivasjon og strategiske kompetanser i forhold til styrearbeid.