Nyopprettet lederstilling i attraktiv og bærekraftig kraftvirksomhet

Vi søker en forbedrings- og samarbeidsorientert leder for økonomifunksjonene. Målet med stillingen er å sørge for god økonomistyring i kraftselskapet, samt proaktiv og risikobasert kontroll av pågående prosjekter. Stillingen er også ansvarlig for selskapets kommersielle strategiarbeid, der vi ønsker økt fokus på å utfordre organisasjonen innen økonomiske spørsmål og med hensyn til hva som må til for å levere på selskapets strategi.  

Den attraktive, nyopprettede og utfordrende lederstillingen har personalansvar og skal sørge for målrettet planlegging og økonomisk rapportering som fremmer kommersielle holdninger, effektivitet og måloppnåelse. Ansvaret omfatter også selskapets likviditets- og økonomistyring på strategisk og operasjonelt nivå. 

Vi tilbyr en utfordrende og variert stilling med gode utviklingsmuligheter i en toneangivende, solid og bærekraftig virksomhet med hovedsete på Sørvestlandet. Se gjerne mer informasjon via vår hjemmeside (www.sirakvina.no).

Vår visjon er å være en være en ledende produsent av vannkraft