Sentral stilling med varierte utfordringer i attraktivt energiselskap 

Vår nye sjefingeniør vil få det overordnede ansvaret for eiendoms- og vassdragsvirksomheten. Som eiendoms- og byggfaglig representant i Otra Kraft DA vil du oppleve varierte utfordringer i nye prosjekter og drift av anleggene. Sammen med kompetente kolleger vil du samarbeide tett med operatøren, Agder Energi Vannkraft AS, grunneiere og andre rettighetshavere. 

Stillingen er sentral i selskapet og du vil være en viktig ressurs med gode påvirkningsmuligheter. Vi tilbyr varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Du vil få gode og ordnede betingelser i en solid virksomhet der bærekraftige og miljøvennlige energiløsninger står sentralt.

Følg oss gjerne via Facebook, se video om ett av våre prosjekter eller klikk på logoen for å gå til vår hjemmeside, www.otrakraft.no.