Utfordrende lederstilling i regionens ledende sparebank

Vi styrker laget for å bli den beste lokalbanken i Listerregionen. For å bli mer fremsynte søker vi etter en kunde- og  forretningsorientert leder som skaper de beste kundeopplevelsene til våre nye og eksisterende kunder i Lister. Lederansvaret handler om å videreutvikle systemer, produkter og tjenester slik at våre våre kunder fortsatt blir tilfredse og  lojale.

Avdelingen er nyopprettet og vil bestå av drøyt ti ansatte innen operative og strategiske funksjoner der noen stikkord er kunder, marked forretningsutvikling og anti-hvitvask. Vi tilbyr varierte lederutfordringer og gode personlige utviklingsmuligheter. Vår nye leder får gode og ordnede betingelser i regionens ledende sparebank. Du vil oppleve nært samarbeid med gode kollegaer og viktige kunder. 

Se gjerne mer om oss via våre hjemmesider -eller andre annonserte stillinger i Flekkefjord sparebank. 

Pålitelig | Engasjert | Kundeorientert