Nyopprettet rolle hos veldrevet teknologiselskap med nasjonale og internasjonale vekstambisjoner

Vi søker en forretningsorientert og samarbeidsvillig leder til en sentral og utviklingsorientert nøkkelfunksjon. Rollen innebærer overordnet ansvar for selskapets økonomi-, likviditet- og virksomhetsstyring. Fasen selskapet befinner seg i stiller dessuten økte strukturelle krav. Sistnevnte i form av behov for å sikre arbeidsprosesser, som understøtter selskapets vekstambisjoner.

Med helhetlig fokus, vil du få muligheten til å bidra aktivt i selskapets videre utvikling. I tett samarbeid med øvrige nøkkelpersoner vil du være sentral i en aktiv vekstfase med økt internasjonal fokusering. Spesielt i form av prosesser for å sikre tilførsel av kapital, forretningsutvikling og bidra til en robust selskapsstruktur.

Rollen er nyopprettet og gir store muligheter for å påvirke egen og selskapets videre utvikling. Vi tilbyr en sentral stilling i et veletablert teknologiselskap med anerkjente løsninger og store vekstambisjoner. I tillegg vil du få muligheten for å "være med på reisen", og i form av aksjeopsjoner å ta del i selskapets finansielle oppside.