Helhetlig og operativt logistikkansvar for et selskap av betydelig størrelse og stor grad av internasjonal eksponering  

Til toppledelsen i Fiven Norge, søker vi en smidig og resultatorientert innkjøpssjef med god forretningsmessig teft. Rollen innebærer overordnet ansvar for håndtering av selskapets leverandører og innkjøpsprosesser, herunder forbruks- og produksjonsmateriell, prosjektinnkjøp og et betydelig volum i det globale råvaremarkedet. Rollen er variert og innebærer et operativt innkjøpsansvar, ledelse av ansatte i selskapets lager- og innkjøpsavdeling samt deltakelse i selskapets ledergruppe.

Vi tilbyr en operativ og synlig lederstilling hos en verdensledende bransjeaktør. Fiven Norge leverer råvarer til en rekke bransjer, og selskapets produkter og kompetanse høster stor internasjonal anerkjennelse. Du vil få et stort og virksomhetskritisk innkjøpsansvar hos et veletablert selskap med lange industrielle tradisjoner. Fiven Norge er solide og har ambisiøse og investeringsvillige eiere, med fokus på videre vekst og utvikling.