Attraktiv lederstilling i anerkjent innovasjons- og teknologisenter

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et ledende test- og innovasjonssenter for pilotering av nye teknologier. Senteret er en del av den nasjonale infrastrukturen og samarbeider med viktige samfunns- og næringslivsaktører.

Vi søker etter en forretnings- og samarbeidsorientert leder som vil videreutvikle det nasjonale senteret for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering. Totalansvaret som daglig leder handler spesielt om å styrke bedriftskundenes konkurranseevne og posisjon gjennom innovasjonstjenester og kvalifisering av nye teknologier.

Sammen med et kompetent team og engasjerte bedrifter forventes det at du videreutvikler det ledende testsenteret. Herunder danne flere nasjonale og internasjonale allianser, samt posisjonere MIL enda tydeligere som et næringspolitisk virkemiddel i nært samarbeid med næringslivet og eierne. 

Den attraktive topplederstillingen byr på varierte utfordringer, gode betingelser og brede utviklingsmuligheter. Sammen med kompetente kollegaer vil du bidra til å fortsette den gode utviklingen og veksten av selskapet.

Vi inviterer deg gjerne til en virtuell omvisning.