Sjelden mulighet i et energi- og teknologitungt investeringsmiljø

Vi søker en tillitsvekkende og forretningsorientert ressurs til kjerneteamet i Agder Energi Venture. I tett samarbeid med forvalterne og porteføljeselskapenes ledelse vil rollens hovedansvar være knyttet til finansiell og forretningsmessig analyse. Dette spesielt i forbindelse med vurdering av investeringscase, kartlegge markedet for nye investeringsmuligheter og i øvrige prosesser for å øke porteføljens verdi.

I et solid konsern med god økonomi og positivt omdømme, tilbyr vi en unik mulighet i et av Norges ledende investeringsmiljøer innen fornybarsektoren. Stillingen gir gode vekstmuligheter for deg som ønsker en karriere på kjøpersiden, og dermed muligheten til å følge våre porteføljeselskaper i hele utviklingsløpet. Agder Energi Venture har siden oppstarten i 2008 levert sterke resultater. Virksomheten representerer en spennende portefølje av selskaper og har mål og mandat for ytterligere investeringer.

Som Investment Analyst i AE Venture vil riktig kandidat være en viktig bidragsyter for at AE Venture skal nå sine mål.