Sentral lederrolle innen et fremtidsrettet og høyaktuelt forretningsområde i sterk vekst

Den teknologiske utviklingen i samfunnet har aldri gått raskere, og vår kombinerte forretnings- og teknologiforståelse bidrar effektivt til måloppnåelse for virksomheter innen privat og offentlig sektor. PwC har derfor en uttalt målsetting om å ta posisjonen som Norges ledende rådgivningsbaserte teknologimiljø. Etter en vellykket etablering med sterk regional vekst, søker vi en samlende og teknologiorientert lagspiller til å lede og videreutvikle satsingen på Sørlandet.

Ansvaret innebærer innsalg og prosjektledelse relatert til rådgivningsoppdrag innen områder som IT-strategi, digitalisering og utvikling av nye forretningsmodeller. I tråd med våre kunders behov for en faglig relevant diskusjonspartner, blir du en premissgiver for teknologisatsningens videre vekst og kompetanseutvikling. 

Vi tilbyr en sentral lederrolle og en unik mulighet til å bidra til et teknologisk løft av regionens offentlige og private næringslivsaktører. I kraft av rollen vil du få stor påvirkning på strategi og retningsvalg innen selskapets viktigste og mest fremtidsrettede satsningsområde. PwC er det ledende rådgivningsmiljøet, og vårt regionale og nasjonale nettverk sikrer gode vekstmuligheter og attraktive kundecase.

Våre verdier: Utfordre og tenke nytt - Jobbe sammen - Opptre med integritet - Utgjøre en forskjell - Bry oss