Vil du utgjøre en reell og positiv forskjell?

Variert lederstilling med spennende utfordringer, gode kollegaer og bredt rom for utvikling.

Du får sette preg på et viktig samfunnsoppdrag, med fokus på tidlig støtte for utsatte barn og familier. Lederstillingen handler om å lede engasjerte medspillere som jobber målrettet for å skape meningsfulle forskjeller for barn og familier i sårbare situasjoner. Rollen handler også om framtidsrettet kulturbygging som preges av åpenhet, utvikling og endring.

Vi tenker at vår nye leder liker å skape resultater ved å etablere og gjennomføre gode planer og skape fornuftige løsninger. Vi ser også for oss at du er en strukturert leder som ikke gir seg før oppgaven er fullført. Stillingen er sentral og direkte i linje til regiondirektøren.

Vår nye leder får delta på nasjonale arenaer og samarbeide bredt med forskningsinstitusjoner og myndigheter. Arbeidsmiljøet er godt og vi vektlegger faglig utvikling og engasjement.

Vi kan ikke tenke oss noe som er viktigere og mer motiverende enn å gi barna en bedre fremtid via tidlig, målrettet og profesjonell oppfølging. Kan du?

 - Se gjerne video om stillingen - eller mer via stillingsannonsen*