Topplederrolle hos teknologiaktør med globalt vekstpotensial

Anzyz Technologies har utviklet en kunstig intelligens med unik evne til å tolke tekst. Teknologien har blitt benyttet i en rekke større referanseprosjekter for anerkjente norske virksomheter, og med nye investorer i ryggen skal selskapet utvikles til å bli en internasjonal aktør.

Vår nye CEO skal utvikle selskapet videre gjennom vekst, forretningsutvikling og kommersialisering. Vi ønsker at du viderefører den gode markedsutviklingen, og setter fokus på robusthet både når det kommer til selskapsstruktur, vekststrategi og forretningsutvikling. Selskapet kan i 2020 og 2021 vise til en svært positiv kommersiell utvikling.

Vi tilbyr en unik mulighet til å sette retning og preg på selskapets videre vekst og utvikling. Topplederrollen er synlig og du vil lede dyktige ansatte, både på kommersiell og teknisk side. Du vil også oppleve et tett og gjensidig samarbeid med vekstorienterte og ambisiøse eiere, herunder anerkjente teknologiinvestorer med suksess fra tilsvarende selskapsutvikling.