Topplederrolle med ansvar for regionens største logistikkorganisasjon

Vår nåværende direktør går over i annen stilling i NorgesGruppen, og vi søker hans etterfølger. ASKO AGDER AS søker en engasjert og handlekraftig administrerende direktør, som kan videreutvikle selskapet med hovedvekt på effektiv logistikk og varestrøm. Som leder i ASKO skal du ha fokus på høy medarbeider- og kundetilfredshet.

Du har kompetanse til å lede selskapets daglige drift og til å optimalisere hele verdikjeden. Interesse for logistikk og evne til å skape fornøyde kunder og medarbeidere, er avgjørende. Som leder er du ambisiøs, målrettet og tydelig. Du trives i lederrollen, har naturlig autoritet, er utadvendt av natur og en god relasjonsbygger. 

Vi tilbyr en synlig lederrolle i et anerkjent og solid selskap med godt omdømme. ASKO har ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser.