Analyse og lønnsomhetsfokus hos Sørlandets største industrikonsern

Til nyopprettet stilling søker vi en kommersiell og samarbeidsorientert nøkkelressurs. Analytiske preferanser kombinert med en tillitsvekkende og konsulterende stil, bringer deg effektivt til kjernen i en problemstilling. Det forventes at du utfordrer det etablerte, argumenterer for ditt syn og bidrar rådgivende og utførende når forbedringsprosjekter og finansielle strukturer skal vurderes og optimaliseres.

Med hele konsernets virksomhet som nedslagsfelt, relateres rollens hovedansvar til analyse og oppfølging av finansielle og operasjonelle nøkkeltall. Analyser for øvrig kan knyttes til prosjektvalg, lønnsomhetsberegning, utvikling i forbedringsprosjekter, likviditetsoppfølging og markedstrender.

Vi tilbyr en synlig rolle med gode muligheter for å påvirke jobbinnhold. Stillingen tar del i ledergruppen til konsernets CFO. OneCo er regionens største arbeidsgiver, har solide og langsiktige eiere med en klar nordisk vekstambisjon. Konsernet leverer prosjekter til samfunnskritisk infrastruktur, og har tatt en nordisk bransjeposisjon innen digitalisering og det grønne skiftet