Har du lyst til å jobbe med risikostyring og compliance i en fremtidsrettet lokalbank?

Vår leder for risiko- og compliance (R&C) går til en annen stilling og vi søker derfor hennes etterfølger. 

Risiko- og compliancefunksjonen er en uavhengig støttefunksjon for forretningsområdene, ledergruppen og styret. Funksjonen har en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle. Det overordnede ansvaret inkluderer utvikling av systemer, rutiner og arbeidsprosesser slik at de er effektive og i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. 

Vi tilbyr en viktig stilling med varierte utfordringer. Rollen er på ledernivå som rapporterer direkte til styret og banksjefen. Du kommer til å oppleve nært samarbeid med gode kolleger, hos en solid arbeidsgiver som viser samfunnsansvar og bærekraftige verdier. Du vil også gis gode muligheter til å videreutvikle en kultur preget av nærhet, engasjement og trygghet. 

 Se gjerne video om stillingen eller mer om oss