Sentral lederstilling i internasjonal virksomhet med base på Sørlandet

Til nyopprettet rolle søkes en aktiv, relasjonell og tydelig leder for våre innkjøpsfunksjoner. Målet er helhetlig og verdiskapende innkjøp av varer og tjenester. Som leder for avdelingen får du forretningsmessig ansvar for bedriftens totale innkjøpsportefølje. Vi ønsker at du videreutvikler denne, med fokus på lønnsomhet og bærekraft.

Den attraktive lederstillingen byr på varierte utfordringer, både strategisk og operasjonelt. Stillingen har et bredt og internasjonalt perspektiv der du inngår i konsernets (B.I.G) sitt globale innkjøpsteam.

Du vil oppleve utfordringer og utviklingsmuligheter i en bransjeledende virksomhet. Rollen er sentral, med base ved vårt nasjonale hovedkontor på Sørlandet. Stillingen inngår i nasjonal ledergruppe og rapporterer direkte til administrerende direktør - og faglig til kategoridirektør i konsernet. 

Se video om stillingen