Sentral lederstilling i mediehuskonsern i rask utvikling

Polaris Media Sør er et regionalt mediehuskonsern som består av Fædrelandsvennen, Agderposten, Varden, fem lokale mediehus, trykk, distribusjon og tjenesteselskaper i Agder og Telemark. Polaris Media Sør er del av det børsnoterte mediekonsernet Polaris Media, og ble etablert gjennom kjøp og sammenslåing av mediehusene til Schibsted i Agder og Agderposten Medier i januar 2020.

Polaris Media Sør er i en konsolideringsprosess hvor blant annet systemer, rutiner og løsninger skal harmoniseres, og en felles kultur skal skapes. For å delta i videreutviklingen av det regionale mediehuskonsernet søkes en CFO, som vil ha det overordnede ansvaret for Polaris Media Sør sin økonomifunksjon.

Vi søker en forretningsorientert og omgjengelig CFO med sterk faglig kompetanse. Kombinert med forståelse og fokus på verdikjeden, vil du ta aktivt del i å videreutvikle konsernet og skape resultater. Rollen vil rapportere til administrerende direktør, ha høy grad av selvstendighet og jobbe aktivt med ledelsen i alle mediehusene og tjenesteselskapene i Polaris Media Sør. Stillingen inngår i ledergruppen til Fædrelandsvennen og Polaris Media Sør.