Attraktiv lederstilling i solid og bærekraftig kraftvirksomhet

Vi ser etter en samarbeidsorientert leder som vil videreutvikle våre tekniske avdelinger bestående av 22 kompetente folk innen vassdrag, tekniske disipliner og IKT. Via god og tverrfaglig samhandling leveres målorienterte, gode og planmessige resultater. Det overordnede ansvaret handler om å sørge for spisskompetanse innen de nevnte områdene. I tillegg kommer teknisk og strategisk fokus på optimal utnyttelse av kraftressursene. Teknisk sjef sørger også for å fremme prosjekter og tekniske investeringer, med langsiktig og helhetlig blikk på kontinuerlige forbedringer. 

Vi søker en positiv og kommunikasjonssterk leder med bransjerelevant og teknisk kompetanse. Vi byr på samfunnsviktige og varierte lederutfordringer. Stillingen er sentral i en solid og bærekraftig bedrift med godt omdømme. Du kan se fram til et fint arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og bra betingelser. 

Vår visjon er å være en være en ledende produsent av vannkraft