Attraktive lederutfordringer i solid håndverksbedrift på Sørlandet

Gjennom 75 år er Malco blitt en dønn solid virksomhet, med en ledende og lokal bransjeposisjon. For å styre videre vekst og ta vare på det gode arbeidsmiljøet, så søkes en samarbeids- og forbedringsorientert leder for bedriften.

Det aller viktigste er å lede, motivere og videreutvikle nøkkelpersonene i Malco. Vi ønsker også at vår nye leder er strukturert, med evne til å utvikle og implementere effektive og brukervennlige systemer. Du kommer til å bli den sentrale ressursen mellom konsernledelsen og dine lokale avdelingsledere. Med fokus på omgjengelighet og tydelighet vil du sørge for høy faglig dyktighet og profesjonelt utført arbeid.

Du kan se fram til god samhandling med de aller beste leverandørene innen sine fag. Sammen sikres optimal verdiskaping, levetid og miljøeffekter. Vi satser også sterkt på kompetanse- og produktutvikling for å kunne tilby våre kunder det beste til enhver tid.

Vi tilbyr attraktive lederutfordringer med knallgode muligheter til å prege bedriftens videre utvikling. Du kommer til å arbeide nært og godt sammen med dedikerte og erfarne kolleger både lokalt og i et profesjonelt konsern med rom for gode karriere- og utviklingsmuligheter

Se mer om Håndverksgruppen eller Malco

Stolte håndverkere viser vei