OM VARODD

Attraktiv topplederstilling i solid og samfunnsviktig konsern 

Varodd søker en strategisk og relasjonell leder med gode kommunikasjonsegenskaper. Ansvaret handler om å lede konsernet mot nye mål og fortsatt gode resultater, der hovedfokuset er å få flere folk i arbeid. Sentralt i dette står videre utvikling av en bedriftskultur som vektlegger kompetanse, gode nettverk og ansvarlig frihet. 

Som administrerende direktør bl.a. i morselskapet og styreleder i datterselskapene forventes konsernsjefen å vektlegge nært samarbeid med våre ledere. Herunder kommer videreutvikling av arbeids- og inkluderingsarbeidet innen arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid. Vi skal også satse videre innen konkurranseutsatte og arbeidsrettede tiltak, samt utvikle virksomhetene innen velferdsteknologi i Norge og Danmark.

Den attraktive og utfordrende topplederrollen har strategisk lederansvar for virksomhetene i konsernet. Sammen med dyktige og engasjerte kollegaer kommer vår nye leder til å lede an mot ambisiøse mål. Vi ønsker fokus på nettverksbygging og digital kommunikasjon, herunder økt synlighet og enda tydeligere posisjonering for å få flere i jobb og drive lønnsom velferdsteknologi.

Vi tilbyr en unik og samfunnsviktig rolle i et solid konsern med store utviklingsmuligheter.

Se gjerne mer informasjon om virksomhetene i konsernet.

VI FÅR FOLK I JOBB