Nyopprettet lederstilling i lønnsom og voksende produksjonsbedrift

Vi vokser og søker derfor en påvirkningssterk og samarbeidsorientert leder som vil prege vår byggevareproduksjon. Den attraktive og utfordrende rollen innebærer lederansvar for virksomheten på Kvås, der bedriften har sin hovedbase med 50 ansatte. Stillingen får overordnet ansvar for å optimalisere driften ved våre produksjonslinjer

Vi ønsker at du viderefører den gode utviklingen, med økt målfokus på effektiv produksjon og lønnsomhet. Via tydelighet og samhandling står kontinuerlige forbedringer og optimal kapasitetsutnyttelse sentralt for oss. Stillingen har også plassansvar, som innebærer koordinering av tilliggende funksjoner som transporttjenester til å fra produksjonsanlegget.

Den nye stillingen blir viktig for oss. Derfor rapporterer rollen direkte til administrerende direktør. Vi tilbyr en utfordrende og variert lederstilling med gode påvirknings- og utviklingsmuligheter i en solid og velkjent virksomhet med hovedsete på Sørlandet.

 Se gjerne mer om Birkeland Bruk