Sentral lederstilling i ledende og internasjonal virksomhet

Til nyopprettet rolle søkes en aktiv, relasjonell og tydelig leder for våre innkjøpsfunksjoner. Målet er helhetlig og verdiskapende innkjøp av varer og tjenester. Du får forretningsmessig ansvar for bedriftens totale innkjøpsportefølje. Vi ønsker at du videreutvikler denne, med fokus på lønnsomhet og bærekraft.

Den attraktive lederstillingen byr på varierte utfordringer, både strategisk og operasjonelt. Stillingen har et bredt og internasjonalt perspektiv der du inngår i konsernets sitt globale innkjøpsteam.

Du vil oppleve utfordringer og utviklingsmuligheter i en bransjeledende virksomhet. Rollen er sentral og geografisk fleksibel, med nær tilknytning til vårt nasjonale hovedkontor på Sørlandet. Stillingen inngår i nasjonal ledergruppe og rapporterer direkte til administrerende direktør - og faglig til kategoridirektør i konsernet. 

Se video om stillingen