Sentral lederrolle innen vekstorientert satsningsområde

Til å styrke vår forretningsjuridiske satsning søker vi en handlekraftig leder med faglig tyngde. Vår strategi tilsier økt fokus på forretningsområdet, og vi ser etter deg som trigges av vekst, kundeinteraksjon, tverrfaglighet og muligheten for å påvirke vår utvikling.

Ansvaret innebærer rådgivning og prosjektledelse innenfor bredden av forretningsjussens områder. PwC er landets ledende rådgivningsmiljø, og vårt nettverk vil åpne for en rekke spennende og komplekse forretningsjuridiske muligheter.

Vi tilbyr en synlig lederstilling i et veletablert forretningsområde med ambisjoner om vekst. Rollen vil være sentral og kan påvirke strategi og retningsvalg innen et forretningsområde med stor investeringsvilje.